Dagsorden til kommende generalforsamling

Som tidligere indvarslet afholdes ordinær generalforsamling som følger: Dato og tid: Onsdag d. 18. november 2020, kl. 19.00. Sted: Ajstrupvej 57, Malling (hos Orla). Dagsordenen er som følger: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse...

læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 59 i Norsminde Sejlklub.

Afholdt d. 1 September 2020 Tilstede: Morten Brem Jensen Orla Lienhøft Gunnar T Hansen Torben Hollesen Torben Noer (Konsulent vedr. vores hjemmeside)   Velkomst   Der blev budt velkommen til bestyrelsesmøde nr.59 i NS afholdt hos Orla. Særligt velkommen til...

læs mere

Generalforsamling 18 November 2020. Indkaldelse

Onsdag d. 18. november 2020 kl. 19.00 afholdes der ordinær generalforsamling hos Orla Lienhøft. Ajstrupvej 57 i Malling. Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden jvf. vores vedtægter senest d. 10. november 2020. Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære...

læs mere

Bugten indbyder til Kalø-sejladsen

Kalø-sejladsen - en distancesejlads på ca. 26 sømil Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer fra vore naboklubber til klubbens sidste kapsejlads i denne sæson. Distancen er på 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen. En evt. afkortning...

læs mere

Tunø Rundt tilmelding forlænget

Kære alle Vi har skubbet tilmeldingsfristen til søndag d. 30. august, så du kan stadig nå at være med. Kom og leg med. Hvad enten du er hard-core kapsejler i racer-klassen, eller du sejler med for turens skyld i cruiser-klassen, er det en dejlig oplevelse at være med....

læs mere

Kommende Begivenheder

  1. Motoraften hos Horsens Havneservice

    11. januar 2021 kl.19:00 -22:00
  2. En aften om et langtursprojekt

    2. februar 2021 kl.19:00 -22:00
  3. Foredrag. Langfartssejlads fra Caribien hjem til Danmark

    23. februar 2021 kl.19:00 -22:00