Bugten indbyder til Kalø-sejladsen

Kalø-sejladsen - en distancesejlads på ca. 26 sømil Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer fra vore naboklubber til klubbens sidste kapsejlads i denne sæson. Distancen er på 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen. En evt. afkortning...

læs mere

Tunø Rundt tilmelding forlænget

Kære alle Vi har skubbet tilmeldingsfristen til søndag d. 30. august, så du kan stadig nå at være med. Kom og leg med. Hvad enten du er hard-core kapsejler i racer-klassen, eller du sejler med for turens skyld i cruiser-klassen, er det en dejlig oplevelse at være med....

læs mere

10. sejlads – forår – 2020

Her er resultatet af forårets anden og sidste sejlads. Da det ikke giver mening at lave beregninger på to sejladser, har kapsejladsudvalget besluttet at overføre sejladserne til efteråret.  

læs mere

Egå Tun Star 29-30 August

Egå Sejlklub indbyder til 2-mands kapsejladsen Egå Tun Star 29.-30. august. Lørdag sejles til Tunø, hvor der om aftenen serveres en god middag for besætningerne på Mejeriet. Søndag sejles tilbage til Egå. Der kan højst deltage 30 både i sejladsen, så vent ikke for...

læs mere

VIGTIGT! Kapsejladsen flyttes i næste uge

Skt. Hans falder i år på en tirsdag - hvor upassende!For ikke at aflyse flere sejladser i denne meget reducerede forårssæson besluttede de fremmødte igår at rykke næste uges sejlads en dag frem.Vi mødes derfor til kapsejlads på mandag den 22/6 Skippermøde med afstand...

læs mere

Navngivning af skolebåde

Efter forårets klargøring af skolebåde med bl.a. et værftsbesøg har bestyrelsen taget beslutning om at give bådene nye navne, da de ikke fandt navnet Lirekassen værdigt til vores skolebåd. Bestyrelsen valgte at gå planken ud og give begge både nye navne med skelen til...

læs mere

16/6 opstart kapsejlads

Dansk Sejlunion har opdateret reglerne for sejlads. Efter opdateringen mener bestyrelsen, at vi kan begynde at sejle kapsejlads igen under   følgende forudsætninger: Der må max. være 50 personer med til arrangementetAfstandskrav 1-2 m. i de enkelt både...

læs mere

Ny instruktør i sejlerskolen

Hjørleif Johansen har grundet jobskifte set sig nødsaget til at forlade posten som sejlerskoleinstruktør. Lars Stenild har indvilget i at indtræde som ny sejlerskoleinstruktør. Vi byder Lars velkommen og takker samtid Hjørleif for hans indsats i...

læs mere

Morten Brehm Jensen ny kasserer i NS

Knud Sønderby har grundet udstationering i udlandet, set sig nødsaget til at forlade posten som kasserer i Norsminde Sejlklub. 1 Suppleant Morten Brehm Jensen har indvilget i at træde ind i bestyrelsen og overtage kassererposten. Bestyrelsen takker Knud for hans store...

læs mere

Corona-aflysning af aktiviteter i Norsminde Sejlklub

Dansk Sejlunion har 20 April ændret på anbefalingerne for aktiviteter i klubberne. Den komplette anbefaling kan du se på DS hjemmeside. For vores klub er essensen: Sejlere opfordres til ikke at sejle ved den mindste mistanke eller risiko for smitte og til at holde høj...

læs mere

Kommende Begivenheder

  1. 18. Kapsejlads i Norsminde Sejlklub

    27 september kl.11:00 -14:30
  2. Sejlerskole kl 14

    27 september kl.14:00 -16:00
  3. Sejleskolen afslutningstur til Tunø søndag d 4 Oktober kl 10

    4 oktober kl.10:00