Spring til indhold

Sømiletal for deltagere i tirsdagssejladserne

  • af

Kære venner
Her er de seneste måletal for jeres både. Selvom Trio sejler uden spiler, kan der ikke dispenseres, da Dansk Sejlunion ikke længere  laver sådanne beregninger.