gode informationer for sejlere

  • Dansk sejlunion, landets største interesseorganisation indenfor sejlsport
  • Havneguiden.dk, elektronisk havnelods til brug for planlægning af tur og ankomst til havn
  • Find vinden, vind vejr og bølger / også app
  • Sejladsudsigt, Forsvarets Center for Operativ Oceanografi
  • Søfartsstyrelsen, om duelighedsbevis, love og regler med fortolkninger /også app
  • Respekt for vand, informative oplysninger om sikker sejllads / også app
  • Sejlerland, information og debatside for sejllystne

klubber, som vi samarbejder og konkurrerer med

klubbens lokalområde