Spring til indhold

Norsminde Sejlklub er til for at skabe tilbud og aktiviteter for sejlsport med udgangspunkt i Norsminde.

I fællesskab vil vi fremme glæden og oplevelsen ved at færdes sikkert på vandet og viderebringe dette til andre med lignende interesser.

[transitionslider id=”4″]

Norsminde Sejlklub skal være det foretrukne samlingssted for aktive sejlere i Norsminde.

  • Dette skal gøres ved at tilbyde attraktive sejlsportsarrangementer  med varierende tidshorisont, strækkende sig fra hverdagsaftener over weekends til deltagelse gennem længere tid.
  • Norsminde Sejlklub har og vil fortsat have et stort fokus på sikkerhed.
  • Der vil løbende være en række tilbud til klubbens medlemmer, med henblik på at sikre og højne en større grad af sikkerhed på og ved vandet.
  • Norsminde Sejlklub ønsker at sikre, at vore klubbåde fremadrettet vil være hjemmehørende i Norsminde Havn til gavn og glæde for alle klubbens medlemmer. Det er derfor ambitionen, at Norsminde Sejlklub har bådpladser i Norsminde Havn til vore klubbåde senest til sejlsæsonen 2022.

I Norsminde Sejlklub tilbyder vi kammeratlig sejlads på flere niveauer

  • Vores 3 skolebåde bruges til sejlerskole og udlån.
  • Hver tirsdag sejler vi kapsejlads efter gældende regler på fastlagte baner lige uden for havnen. Der deltager ca. 8-12 både, hvilket vi synes er ret flot, havnens størrelse taget i betragtning.
  • Det er altid muligt at komme med ud om tirsdagen. Bare mød op og vi finder en plads, eller meld dig evt. på vores gastebørs.

Mange af klubbens medlemmer deltager også i kapsejladser rundt omkring i landet – og der sejles selvfølgelig også masser af tursejlads.