Spring til indhold

Motoren ikke i brug

 • Når motoren ikke anvendes er den trukket op i vandret position, sikret og placeret med gashåndtag opad.

Sikring

 • Benzintilførslen slukket ved at dreje hane “på tværs”.
 • Lufttilførsel til tanken er lukket.
 • I havn monteres hængelås, så motoren ikke vil kunne fjernes.


Når motoren skal benyttes

 • Lås kæden op – Vær opmærksom på, at låsen adskilles.
 • Skub motoren forsigtigt i vandet.
 • Luk op for benzinen. Hanen, der sidder i bunden af motoren, drejes, så den peger fremad mod cockpittet.
 • Check at der er tænding på motoren.
 • Stil motoren i frigear (gearvælgeren skal pege opad).
 • Luk op for luftskruen, som sidder på benzindækslet.
 • Træk chokeren ud.
 • Juster gashåndtaget således, at de 2 mærker er overet.
 • Træk i startsnoren.
 • Skub chokeren ind.

Stop af motor

 • Tryk stopknappen ind.
 • Motoren vil desuden stoppe automatisk hvis det røde kabel trækkes ud af stop-knappen.