Spring til indhold
Hjem » Sejlerskolens instruktører

Sejlerskolens instruktører

Al aktivitet i Norsminde Sejlklub udføres af medlemmerne på frivillig basis. Alle instruktører er erfarne sejlere.

Der er fast instruktør på hver klubbåd og andre medlemmer træder til, hvis der skulle være et afbud. Det gør, at vi kan gennemføre alle planlagte sejladsaftener, hvis vejret i øvrigt tillader det.

Orla er primær kontakt for instruktører og elever

Gunnar

Torben

Hjørleif

Lars

Joe