Spring til indhold

SIKKERHEDSINSTRUKS på skolebådene

Sikkerhedsinstruksen er gældende fra 1.januar 2018 på Haletudsen, Thyra (skolebåd) og Svanen (skolebåd), alle hjemmehørende i Norsminde Havn. Sejlads i skolebåde er til enhver tid underlagt de vedtægter og regler, der er opstillet af bestyrelsen for Norsminde Sejlklub. Det er instruktørens ansvar, at elever har kendskab til denne instruks. Sikkerhedsinstruksen befinder sig altid synligt på skolebådene. Sikkerhedsinstruksen gennemgås grundigt af instruktøren, når det er første gang man sejler som elev i skolebåd. Sikkerhedsinstruksen er to-delt:

  1. Orientering om hvor og hvornår, der sejles samt hvilket redningsmateriel, der er på skolebådene.
  2. Orientring om krav til hver enkelt elevs redningsudstyr.


Hvor og hvornår samt materiel

  • Der sejles i tidsrummet 18.00-22.00 i farvandet mellem Marselisborg Havn og Hou Havn.
  • Der sejles ikke i vindstyrke, der overstiger 10m/sek.
  • Der befinder sig førstehjælpsudstyr, boks med nødraketter og mobiltelefon ombord på båden, således at der er mulighed for redning under sejladser.
  • Der vil være undervisning og øvelse i “Mand over Bord”.
  • Der bæres altid redningsvest under sejladser med skolebåd. Redningsvesten skal have CE mærkning og have nok opdrift I forhold til personvægt.


Krav til skolens redningsudstyr

Det påhviler instruktøren at:

  • udvise godt sømandsskab
  • tage ansvar i hver enkelt sejlads
  • bruge sund fornuft, således at udøvende elever bliver i stand til at begå sig på havet i forskellige situationer.


Denne sikkerhedsinstruks er gældende pr 1.januar 2018


Link til sikkerhedsinstruks i pdf format