Spring til indhold

Regler og forventninger ved brug af klubbåd

Når du overtager båden

 • Du overtager båden med det udstyr, der normalt anvendes til klubbådssejlads.
 • Ønsker du at medtage yderligere udstyr og grej, må̊ du selv medbringe det.
 • Det er i din egen interesse at gennemgå båden og dens udstyr, inden du forlader hjemhavnen.
 • Tjek motor, brændstof, sejl, trimliner, navigations- og nødudstyr.
 • Du må ikke ændre på bådenes mastetrim uden forudgående aftale med administratoren.


Hvad skal du huske under lånet

 • Båden skal til enhver tid sejles ansvarligt og sikkert i forhold til vejr og vind.
 • Båden skal fortøjes sikkert og være affendret ved henliggelse i havn.
 • Det forventes, at du efter bedste evne forsøger at begrænse virkningen af en evt. skade.


Aflevering af båden efter lån

 • Båden skal afleveres opryddet, rengjort og pumpet tør for vand.
 • Evt. skader skal meddeles til administratoren (telefonisk eller pr. mail).
 • Det forventes, at du selv efter bedste evne deltager ved udbedringen af evt. skader, der er opstået i låneperioden.
 • Alt ekstra udstyr, der er medbragt skal fjernes fra båden.


Erstatningspligt i tilfælde af skader/mangler

 • Klubbåden er kaskoforsikret med en selvrisiko, som du vil blive afkrævet, i forbindelse med en skadesanmeldelse. Størrelsen af selvrisikoen fremgår af hjemmesiden.
 • Båden er ligeledes ansvarsforsikret. Ved evt. skade på anden båd, materiel eller person dækker forsikringen kun, hvis du udførligt kan redegøre for hændelsesforløbet, og kun hvis du har udvist godt sømandskab.


Link til Regler i pdf format