Sømiletider 2018

Kære venner Her er Dansk Sejlunions seneste beregninger for, hvor hurtigt jeres båd under optimale forhold bør kunne tilbagelægge en sømil. Der er enkelte større justeringer, men ellers er det småændringer i forhold til sidste år....
1. sejlads – efterår – 2017

1. sejlads – efterår – 2017

Dusinet fuldt. Til efterårets første sejlads dukkede et nyt stel sejl op på banen. Det var Johnny Bæk, som med sin nyerhvervede Hanse 35 ønsker at lege med på kapsejladsbanen. Hans måltal – samt alle de andre – er vedhæftet nederst....