Referat fra bestyrelsesmøde

Referat af 55 bestyrelsesmøde

  • af

Læs om vinterens aktiviteter. Ny fundraiser og ny bestyrer af gasteliste og venteliste til sejlerskolen . Lidt om den kommende generalforsamling. Læs mere om det her

48 Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsens har afholdt bestyrelsesmøde for at træffe afgørelse om indkøb af ny påhængsmotor til erstatning for den tabte. Læs mere på medlemssiden

Referat af 47 bestyrelsesmøde

Læs mere om persondataforordningen, ny vision og mission for Norsminde sejlklub, undervisningsplan for sejlerskole samt procedure for brugsret til klubbåd. Læs mere på medlemssiden

45. Bestyrelsesmøde

Lidt om forberedelserne til vores 5 års jubilæum. Datoer for tirsdags-kapsejladserne 2018. Læs mere på medlemssiden

44. bestyrelsesmøde

  • af

Bestyrelsen konstituerer sig efter valg på generalforsamlingen. Læs mere på medlemssiden

42 Bestyrelsesmøde

  • af

Bestyrelsen har travlt med at forberede generalforsamling. Sæsonen sejler på de sidste bølger. Læs mere om optagning mm på medlemssiden