Spring til indhold
Hjem » Sejlads

Sejlads

Kapsejladser – seneste nyt

 

 

Vi sejler kapsejlads hver tirsdag

kl 18.30 er der skippermøde på havnen, hvor ruten lægges

Kl 19.00 er der er afgang

200 kr/årl er prisen for at deltage

Du og dine gaster, skal være medlemmer af klubben for at deltage

Alternativt har vi retten til at se skævt til dig 🙂

Håneretten har den, der har noget at håne

Ønsker du at sejle yderligere kapsejlads kan 2020 Kapsejladskalender for Aarhus bugt mm ses her

Aktuelle måltal

 

Måltallene, også kaldet sømiletider, er udregnet efter et ganske sindrigt system. Tallene udtrykker bådenes fart i forskellige vindstyrkeområder på forskellige banetyper. Valg af vindstyrke for sømiletiden er foretaget før den enkelte kapsejlads.

Kapsejladsbanerne

 

 

 

Du finder kapsejladsbanerne som pdf her.

Det er hot at have oversigten med på kapsejladsen i en lamineret udgave. Så undgår du nemmest at sejle den forkerte vej rundt om bøjerne. En aktivitet, der trækker fra i det samlede sindrige sejladsregnskab.

Kapsejladsregler

Skippermøde afholdes 18.30 på Norsminde Havn. Sejladserne startes normalt klokken 19.00. Ændringer vil blive oplyst på hjemmesiden

  • Der sejles efter det udleverede banekort med 9 fastlagte baner. Ændringer kan forekomme på grund af vindforhold/lysforhold.
  • Starten går på skift mellem deltagerne. Startende båd sejler med i feltet.
  • 5 min. Startsprocedure ( 5 min. signal  – 4 min. signal – 1 min. signal – Start signal.)
  • Starten går mellem den yderste røde havnebøje og et udlagt mærke.

 

 

Der sejles efter kapsejladsreglerne.

  • Første båd i mål tager egen tid  og tiderne på de konkurrenter som kommer ind de næste 30 min. Resten må selv tage deres tid.
  • Tiderne afleveres til kapsejladslederen. De vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden (kræver login).
  • Der er planlagt 9 sejladser i foråret startende den 28. april og hver efterfølgende tirsdag. I efteråret er planlagt 9 sejladser heraf 3 søndagssejladser. Første sejlads i efterårssæsonen er d. 11. august.
  • Der planlægges et antal respitstarter i sæsonen, med mindre de ”langsomste” både startes førs
  • Der regnes med en fratrækker i foråret og en fratrækker i efteråret.

Regler for pointgivning: Startende både som udgår får point som antal startende både plus en. Ikke startende både får point som antal deltagende både i sæsonen 2015.

Startende båd kan afblæse sejladsen ved afgivelse af signal. Sker dette får alle deltagende både point efter antal deltagende både i sejladsen.