Onsdag d. 15. november 2017 kl. 19.00 afholdes der ordinær generalforsamling.

Dagsordenen samt regnskab offentliggøres på medlemssiden jvf. vores vedtægter senest d. 7. november 2017.

Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal det/de være Gunnar T. Hansen i hænde senest d. 1. november 2017.