Materiale fra Generalforsamlinger

Dagsorden til kommende generalforsamling

Som tidligere indvarslet afholdes ordinær generalforsamling som følger: Dato og tid: Onsdag d. 18. november 2020, kl. 19.00. Sted: Ajstrupvej 57, Malling (hos Orla). Dagsordenen er som følger: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Forelæggelse...

læs mere

Generalforsamling 18 November 2020. Indkaldelse

Onsdag d. 18. november 2020 kl. 19.00 afholdes der ordinær generalforsamling hos Orla Lienhøft. Ajstrupvej 57 i Malling. Dagsordenen offentliggøres på hjemmesiden jvf. vores vedtægter senest d. 10. november 2020. Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære...

læs mere

Generalforsamling. Instruks til indstilling af spamfilter

Så er der referat fra årets generalforsamling og bestyrelsesmøde nr. 56, hvor bestyrelsen har fordelt opgaverne. Der er også kommet et lille skriv på hjemmesiden om indstilling af spamfilter, da der desværre var en del af kontingentopkrævningerne, der havnede i folks...

læs mere

Referat af generalforsamling 2019

Referat af ordinær generalforsamling hos Norsminde Sejlklub. Onsdag d. 20. november 2019 kl. 19.00. Ajstrupvej 57, Malling hos Orla. Antal stemmeberettigede deltagende medlemmer: 12 (Et ikke stemmeberettiget medlem) Referat: Torben Hollesen Formand Gunnar Hansen bød...

læs mere

Generalforsamling 20 Nov. 2019 kl 19.00

Onsdag d. 20 november 2019 kl 19.00 afholdes der ordinær generalforsamling hos: Orla Lienhøft Ajstrupvej 57 Malling. Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling skal det/de være Gunnar T. Hansen i hænde senest d. 6 november 2019. Du kan...

læs mere

Generalforsamlinger Arkiv