Onsdag d. 16. november 2016 kl. 19.00 afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsordnen offentliggøres på hjemmesiden jvf. vores vedtægter senest d. 8. november 2016.

Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal det eller de være klubbens formand i hænde senest d. 2. november 2016.

Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor dagsordenen, modtagne forslag samt regnskabet for 2016 vil blive offentliggjort senest d. 8. november 2016.

Vel mødt!