Kapsejlads i Norsminde

Skippermøde afholdes 18.30 på Norsminde Havn. Sejladserne startes normalt klokken 19.00. Ændringer vil blive oplyst på hjemmesiden.
På skippermødet oplyses, hvilken bane, der skal sejles, samt gældende vindstyrke (L, M eller H)

0-4 m/s 3-9 m/s 8- m/s
L(et) M(ellem) H(ård)
Der sejles efter kapsejladsreglerne.

Baner

  • Der sejles efter det udleverede banekort med fastlagte baner. (Link til pdf version) Ændringer kan forekomme på grund af vindforhold/lysforhold.
  • Nordkosten skal respekteres under alle sejladser.
  • Der afholdes cirka 9 sejladser i foråret og 9 sejladser i efteråret. Sejladserne foregår tirsdag aften undtagen de 3 sidste, der er søndagssejladser.
  • Der planlægges et antal respitstarter i sæsonen, hvor de ”langsomste” både startes først.

Start og tidtagning

Startproceduren går på skift mellem deltagerne. Startende båd sejler med i feltet.

  • Starten går mellem den yderste røde havnebøje og et udlagt mærke.
  • 5 min. startsprocedure ( 5 min. signal  – 4 min. signal – 1 min. signal – Start signal.)

Første båd i mål tager egen tid og tiderne på de konkurrenter som kommer ind de næste 30 min. Resten må selv tage deres tid. Tiderne afleveres til kapsejladslederen. De vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden.

Protest

Protester skal råbes højt og tydeligt, når situationen opstår. Fejlende båd skal umiddelbart herefter udføre en 360 graders vending. Eventuelle tvister afgøres umiddelbart efter sejladsen.

Ændring og afblæsning af sejlads

  • En sejlads med 2 banerunder, forkortes til én runde, hvis første båd bruger mere end 1 time på første runde.
  • Hvis ingen både kan gennemføre sejladsen inden for 3 timer, erklæres sejladsen for afblæst.
  • Eventuel ændring/aflysning meldes på kanal 72.

Kommunikation på vandet

  • VHF kanal 72 benyttes.

Regler for pointgivning:

Startende både som udgår får point som antal startende både plus en. Ikke startende både får point som antal deltagende både i sæsonen.
Afblæses sejladsen får alle deltagende både point efter antal deltagende både i sejladsen.
Ved beregning af den samlede placering fratrækkes det dårligst resultat i henholdsvis forår og efterår. ——————————————-

Seneste opdatering: 17/09/2020

Gastebørs

Vil du gerne med ud at sejle, så mød op nede på havnen, når vi sejler, eller meld dig til vores gastebørs her:

Andre kapsejladser

Har du mod på mere kapsejlads, end vi tilbyder om tirsdagen i klubben, er der flere muligheder i Arhus Bugt mm.

Vi forsøger løbende at holde kalenderen ajour med relevante kapsejladser i bugten og rundt omkring.

Link til kalender

Andre kapsejladser

Har du mod på mere kapsejlads, end vi tilbyder om tirsdagen i klubben, er der flere muligheder i Arhus Bugt mm.

Vi forsøger løbende at holde kalenderen ajour med relevante kapsejladser i bugten og rundt omkring.

Link til kalender