Seneste nyt fra sejlerskolen

Navngivning af skolebåde

Efter forårets klargøring af skolebåde med bl.a. et værftsbesøg har bestyrelsen taget beslutning om at give bådene nye navne, da de ikke fandt navnet Lirekassen værdigt til vores skolebåd. Bestyrelsen valgte at gå planken ud og give begge både nye navne med skelen til...

læs mere

Ny sejlerskoleinstruktør

Det er med overordentlig stor glæde at sejlerskolen kan meddele, at Gunnar Hansen har påtaget sig at være instruktør på sejlerskolen i den kommende sæson 2020. Han overtager efter Henrik, som har valgt at stoppe

læs mere

Afrigning af klubbåde.

Afrigning af klubbåde vil foregå onsdag den 16. oktober 2019, "efter fyraften". Hvis du kan vil hjælpe, så mød op ved Fiskehuset på Norsminde Havn. Den Lille Røde skal have masten af, og dernæst op som en af de første både torsdag den 171019 om morgenen. Den skal...

læs mere

Sejlerskolen i Norsminde

I sejlerskolen lærer du at håndtere en sejlbåd i praksis. Sejlskolens vigtigste opgave er at fange din kærlighed til havet, skaffe dig fremdrift via vind i sejlene og lære dig om det gode sømandsskab.

Herunder finder du orientering om sejlerskolen. Hvis du efter gennemlæsning ønsker at høre mere om sejlerskolen eller prøve en enkelt aften om sejlads er noget for dig, da kontakt sejlerskolen. Ønsker du at tilmelde dig sejlerskolen og er du over 18 år, så meld dig ind her.

Et aktiv

Sejlerskolen er eet af sejlklubbens hotteste aktiver. På sejlerskolen lærer du at sejle i praksis. Du lærer om

 • sejlerudtryk, du bliver faktisk to-sproget
 • sejlbådens indretning
 • hvordan en båd skal rigges
 • vendinger over stag og over bom
 • sejlføring og at trimme sejl
 • brug af søkort og færdselsregler til havs og i havn
 • du træner sikkerhed og mand-over-bord manøvre
 • du kan indstille dig til den praktiske del af duelighedsprøven

Undervisning

Undervisningen fortages af klubbens dygtige og erfarne instruktører. Sejlskolen afholder ni lektionsaftener i både forårs- og efterårssæson. Ambitionen er at gøre sejlsport til en sport for livet for dig, men målet for sejlerskolen er, at du senest efter to år kan være tryg ved at føre og være skipper og være det på en sømandsmæssig ansvarsfuld og sikker måde.

Kunne du tænke dig at høre mere om sejlskolen, prøve en enkelt aften om det er dig, eller ønsker du at tilmelde dig og er du over 18 år, da kontakt sejlerskolen.

Aktuelt er der elever på venteliste til sejlerskolen, men lad det ikke afholde dig fra også at blive skrevet op.

Instruktører til undervisningen

Al aktivitet i Norsminde Sejlklub udføres af medlemmerne på frivillig basis. Det gælder også vores instruktører i sejlerskolen, derfor vis respekt for andres tid. Meld altid afbud til din instruktør senest kl 17, hvis du en aften bliver forhindret i at deltage i sejlerskolen en aften.

Der er fast instruktør på hver klubbåd og andre medlemmer træder til, hvis der skulle være et afbud. Det gør, at vi kan gennemføre alle planlagte sejladsaftener, hvis vejret i øvrigt tillader det.

Et aktiv

Sejlerskolen er eet af sejlklubbens hotteste aktiver. På sejlerskolen lærer du at sejle i praksis. Du lærer om

 • sejlerudtryk, du bliver faktisk to-sproget
 • sejlbådens indretning
 • hvordan en båd skal rigges
 • vendinger over stag og over bom
 • sejlføring og at trimme sejl
 • brug af søkort og færdselsregler til havs og i havn
 • du træner sikkerhed og mand-over-bord manøvre
 • du kan indstille dig til den praktiske del af duelighedsprøven

Undervisning

Undervisningen fortages af klubbens dygtige og erfarne instruktører. Sejlskolen afholder ni lektionsaftener i både forårs- og efterårssæson. Ambitionen er at gøre sejlsport til en sport for livet for dig, men målet for sejlerskolen er, at du senest efter to år kan være tryg ved at føre og være skipper og være det på en sømandsmæssig ansvarsfuld og sikker måde.

Kunne du tænke dig at høre mere om sejlskolen, prøve en enkelt aften om det er dig, eller ønsker du at tilmelde dig og er du over 18 år, da kontakt sejlerskolen.

Aktuelt er der elever på venteliste til sejlerskolen, men lad det ikke afholde dig fra også at blive skrevet op.

Instruktører til undervisningen

Al aktivitet i Norsminde Sejlklub udføres af medlemmerne på frivillig basis. Det gælder også vores instruktører i sejlerskolen, derfor vis respekt for andres tid. Meld altid afbud til din instruktør senest kl 17, hvis du en aften bliver forhindret i at deltage i sejlerskolen en aften.

Der er fast instruktør på hver klubbåd og andre medlemmer træder til, hvis der skulle være et afbud. Det gør, at vi kan gennemføre alle planlagte sejladsaftener, hvis vejret i øvrigt tillader det.

SIKKERHED I SEJLERSKOLEN

Sejlerskoleleven skal

 • altid bære redningsvest under sejladser med skolebåden. Redningsvesten skal have CE-mærkning og have nok opdrift I forhold til personvægt.

Sejlerskolens instruktør skal påse at

 • gennemgå sikkerhedsinstruksen grundigt, når det er første gang man sejler som elev i skolebåden.
 •  udvise godt sømandsskab
 • tage ansvar i hver enkelt sejlads
 • bruge sund fornuft, således at udøvende elever bliver i stand til at begå sig på havet på fuld forsvarlig vis

Derudover

 • De sejles i tidsrummet 1800- 22.00 i farvandet mellem Marselisborg Havn og Hou Havn.
 • Der sejles ikke i vindstyrke, der overstiger 10m/sek.
 • Der befinder sig førstehjælpsudstyr, boks med nødraketter og mobiltelefon ombord på båden, således at der er mulighed for redning under sejladser.
 • Der vil være undervisning og øvelse i “Mand over Bord”