Spring til indhold
Hjem » Vision 2018

Vision 2018

Mission:

Norsminde Sejlklub er til for at skabe tilbud og aktiviteter for sejlsport med udgangspunkt i Norsminde

I fællesskab fremmer vi glæden og oplevelsen ved at færdes sikkert på vandet og herunder viderebringer vi budskabet til andre med lignende interesser.

 

Vision:

Norsminde Sejlklub skal være det foretrukne samlingssted for aktive sejlere i Norsminde.

  • Dette skal gøres ved at tilbyde attraktive sejlsportsarrangementer  med varierende tidshorisont, strækkende sig fra hverdagsaftener over weekends til deltagelse gennem længere tid.
  • Norsminde Sejlklub har og vil fortsat have et stort fokus på sikkerhed.
  • Der vil løbende være en række tilbud til klubbens medlemmer, med henblik på at sikre og højne en større grad af sikkerhed på og ved vandet.
  • Norsminde Sejlklub ønsker at sikre, at vore klubbåde fremadrettet vil være hjemmehørende i Norsminde Havn til gavn og glæde for alle klubbens medlemmer. Det er derfor ambitionen, at Norsminde Sejlklub har bådpladser i Norsminde Havn til vore klubbåde senest til sejlsæsonen 2022.