Spring til indhold
Hjem » 5. sejlads – efterår – 2017

5. sejlads – efterår – 2017

Her er resultatet af efterårets 5. sejlads:

Efter sejladsen blev der indgivet to protester mod “Penelope” for at have overtrådt reglen om at bagbords både skal vige for både på styrbords halse.

“Penelope” var højlydt gjort opmærksom på overtrædelsen i situationen. Der blev dog ikke råbt protest eller sat rødt flag på nogle af de protesterende både.

De indgivne protester var ikke skriftlige, ligesom der heller ikke blev meddelt, hvilken paragraf i kapsejladsreglerne, man mente, der var overtrådt.

Da “Penelopes” besætning ikke blev gjort opmærksom på protesten umiddelbart efter sejladsen og således ikke fik mulighed for at forklare/forsvare sig, er protesten afvist.

Havde de protesterende både fulgt kapsejladsreglerne, og “Penelope” var blevet diskvalificeret, ville “ET” og “Futte” have stået lige efter de fem sejladser. Nu har “Futte” i stedet overtaget 1. pladsen.

Stillingen efter 5. sejlads: