Spring til indhold
Hjem » Ansvar ved beskadigelse af klubbåde

Ansvar ved beskadigelse af klubbåde

Ansvar ved beskadigelse af klubbåde 

Din bestyrelse ønsker at præcisere at udlån af vore både og materiel sker på følgende vilkår:

Ved enhver skade som ikke er dækket af forsikringen, påhviler det kaptajnen, som har benyttet det lånte fartøj og materiel på skadetidspunktet, at sørge for omgående udbedring af skaden til mindst samme stand, eller bedre, således fartøjet er funktionsdygtigt og sikkerhedsmæssigt fuld forsvarlig og klar til næste sejlads. 

Som det fremgår af ovenstående, er det kun kaptajnen som har forpligtigelsen, idet det kun er denne som kan booke vore både ved henvendelse til Ole Mikkelsen m.v. og som herved er kendt/registreret. Gasterne ombord skal være medlemmer af Norsminde Sejlklub, men er derudover ikke registreret nogetsteds, hvorfor det pålægges kaptajnen at betale/udbedre skaden. Det står således kaptajnen frit for, at inddrage sine gaster i disse udgifter som er foreningen uvedkommende.

Se evt. regler for forsikringsdækning under fanen Båden på hjemmesiden