Spring til indhold
Hjem » Banelængder

Banelængder

Kære venner

Nogle af jer har tilsyneladende i årevis kunnet pynte sig med lånte fjer, mens andre har fået en lige så lang næse.

Torben fra “Futte” har netop afsluttet et stort arbejde, hvor han har opmålt distancerne mellem de forskellige mærker på kapsejladsbanen og derefter beregnet de enkelte baners længde.

Og der er for at sige det mildt stor forskel på hans målinger og dem, der har lagt til grund for vores kapsejladsudregninger i årevis.

Da jeg ikke ved, hvem der i sin tid har lavet de nuværende bankekort, så har jeg ingen grund til at betvivle Torbens udregninger, som jeg ved, han har brugt lang tid på.

De gamle mål kan være udregnet før GPS’ens tid med stikpasser og søkort, mærkerne kan være flyttet, eller man har målt afstanden på en log uden at tage højde for strøm etc..

Men utroligt, at der er en forskel på mere end en sømil på banerne 6 og 8.

Forskellene på banelængderne er så store, at blandt andet i 3. sejlads skulle “Haletudsen” have vundet over “ET” og dermed være rykket en placering op i den samlede stilling for efteråret.

Jeg vil ikke at gå tilbage og rette alle årets sejladser, men vælger at se fremad.

Så med mindre jeg hører andet, så gælder de nye afstande fra efterårets 4. sejlads.

Her er de gamle og de nye mål:

Med sejlerhilsen

Erik

vohnsen@faktaboksen.dk
Ps.: Da vi ikke har et debatfora på hjemmesiden, så kan eventuelle kommentarer sendes til mig, så vil jeg samle dem og lægge dem ud på siden.