Spring til indhold
Hjem » Forårsklargøring Norsminde Havn

Forårsklargøring Norsminde Havn

Hej alle!

Som det selvfølgelig er alle bekendt, så er Norsminde Sejlklub indehaver af 2 havnepladser 
i Norsminde Havn. Derfor er vore medlemmer jo også selvskrevet til at deltage i sæsonklargøring
på havnen. 

Derfor gengiver vi her havnens opslag:

Til pladshaver i Norsminde Lystbådehavn (sydsiden).

Kære pladshaver.

På årsmødet i 2021 blev havnebestyrelsen opfordret til at gøre en indsats for at få flere pladshaver til at møde op på den årlige oprydningsdag.

Bestyrelsen vil på den baggrund udsende en orienteringsmail til pladshaverne om oprydningsdagen og samtidig oplyse om, hvad der skal gøres på dagen.

Vi skal bl.a. have løst følgende opgaver på dagen:

 • Male sten hvid v. fyr
 • Male sten hvid v. indkørsel før bom
 • Male ny bro ved mastekran
 • Male krabbebro
 • Tjekke bænkesæt og male dem
 • Cykler tjekkes og klargøres
 • Redningsveste tjekkes og sorteres
 • Rive ral på pladsen
 • P-pladsen tjekkes for skruer, søm, strips m.m.
 • Slæbested rengøres
 • Sætte skilte op til autocampere
 • Oprydning i container
 • Oprydning i masteskur
 • Gl. presenninger køres væk (hjørne af p-pladsen)
 • Affald fjernes (trailer)

Listen er ikke udtømmende, så vi håber at tilstrækkeligt mange pladshaver møder frem søndag, den 24. april 2022, kl. 10.00, således at vi i fællesskab kan gøre havnearealet klar til sæsonen 2022.

P.b.v.

Havnefoged Gert Eilenberger