Spring til indhold
Hjem » Kalø-sejladsen 2021 2. oktober

Kalø-sejladsen 2021 2. oktober

Sejlklubben BUGTEN inviterer til
Kalø-sejladsen 2021 – en distancesejlads på ca. 26 sømil
lørdag den 2. oktober

Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer i
vore naboklubber til sæsonens sidste kapsejlads.
Distancen er på i alt 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen.
En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden – som beskrevet i sejladsbestemmelserne.


Der er fælles morgenmad i BUGTENs klubhus fra kl. 08:00.


Skippermøde kl. 09:00.

 1. start går kl. 10:00
  Der startes individuelt i henhold til respit beregnet efter bådens GPH-tal.
  Starttidspunkt samt løbsinddeling for deltagende både vil fremgå af løbsliste, der vil blive mailet til
  deltagerne, hvis e-mail adressen er løbsledelsen bekendt – alternativt udleveret under morgenmaden i
  Sejlklubben BUGTENs klubhus.
  De deltagende både opdeles grundlæggende i to løb efter fartøjets GPH-tal, således at der bliver ét løb
  for både med GPH-tal over 665 og ét for både med GPH-tal op til 665.
  Ved 5 eller flere både af samme klasse oprettes desuden rene klassebådsløb.
  Løbene vil fremgå af løbslisten.
  Der er præmie for hver femte tilmeldte båd.
  Præmieoverrækkelse og spisning foregår i BUGTENs klubhus efter sejladsen.
  Startgebyret omfatter såvel sejlads som morgenmad og spisning og andrager kr. 300,- pr. båd
  uanset antal personer om bord.
  Tilmelding og betaling skal foretages på hjemmesiden www.bugten.dk under Events –
  senest onsdag den 29. september.
  Er du ikke allerede oprettet som medlem eller med profil, skal du først oprette din profil.
  Sejladsbestemmelserne kan udskrives fra hjemmesiden under Kapsejlads > Sejlads-bestemmelser.
  De vil også kunne fås i klubhuset før start.
  NB! For deltagende både, der fra andre havne ankommer allerede fredag,
  refunderes gæstelejen for én overnatning af løbsledelsen.
  God sejlads
  BUGTENs kapsejladsteam