Spring til indhold
Hjem » Kapsejlads 2023

Kapsejlads 2023

Vi er allerede godt igang med sæsonen. I den første sejlads blev der kæmpet bravt og kun få sekunder adskilte flere af placeringer!

Som sidste år vil alle sejladser blive afholdt vha. kapsejlads.nu. Her kan du til enhver tid følge med i resultaterne i de enkelte sejladser og finde den samlede stilling.

Dynamisk Sejladsmesterskab

Som et nyt tiltag – og en lille test – vil vi i år køre et parallelt resultatregnskab (parallelt med det sædvanlige klubmesterskab), som vi har døbt “Dynamisk Sejladsmesterskab”.

Det er samme sejladser, men en anden måde at beregne resultatet på. Erfaringen har været, at de handicap, bådene sejler efter, ikke er specielt gode til de baner og forhold, der oftest sejles under på aftensejladserne. Nogle både har derfor meget svært ved at sejle deres mål hjem.

Det alternative system med “dynamiske mål” er beskrevet mere nedenfor. Vi vil anvende faktor 3. Metoden er udviklet af nogle andre klubber og er let tilgængelig via det program, vi benytter.

”Beskrivelse af dynamiske mål:

I første sejlads har man sit normale mål. Der fra skifter alle bådes mål i de næste sejladser. Kun vinderen beholder sit mål.

Hvis en båd mangler 10 minutter i præmietid til den vindende mål, så korrigerer jeg målene på bådene ved at halvere forskellen i næste sejlads. Dvs. at hvis de sejler akkurat samme banelængde og med samme tider, så vil båden kun have 5 minutter i tidsforskel til den vindende måd.

Sætter man tallet til fx 4, så korrigeres der kun med 2,5 minutter, dvs. at den i anden sejlads vil have 7,5 minutters forskel til den vindende båd.

Men sejlads nummer 2 er en anden bane og nogle andre tider, så bliver det næsten umuligt at følge med i om beregningerne hele tiden er korrekte med mindre at man manuelt sidder og regner det igennem hver gang. Det er jo ikke meningen, men man skal her stole på systemet fungerer.

Man kan så tænke i at være meget langsom en aften, så vil man jo få en stor korrektion i den næste sejlads. Men man skal så huske at man også taber mange point den aften hvor man lader sig blive bagud.

Nogen synes ikke at systemet er fair, da dårlige sejlere bliver hjulpet. På den anden side, så hjælper systemet på de både, som har et lidt unfair mål.”