Navngivning af skolebåde

Navngivning af skolebåde

Efter forårets klargøring af skolebåde med bl.a. et værftsbesøg har bestyrelsen taget beslutning om at give bådene nye navne, da de ikke fandt navnet Lirekassen værdigt til vores skolebåd. Bestyrelsen valgte at gå planken ud og give begge både nye navne med skelen til...
Ny instruktør i sejlerskolen

Ny instruktør i sejlerskolen

Hjørleif Johansen har grundet jobskifte set sig nødsaget til at forlade posten som sejlerskoleinstruktør. Lars Stenild har indvilget i at indtræde som ny sejlerskoleinstruktør. Vi byder Lars velkommen og takker samtid Hjørleif for hans indsats i...
Morten Brehm Jensen ny kasserer  i NS

Morten Brehm Jensen ny kasserer i NS

Knud Sønderby har grundet udstationering i udlandet, set sig nødsaget til at forlade posten som kasserer i Norsminde Sejlklub. 1 Suppleant Morten Brehm Jensen har indvilget i at træde ind i bestyrelsen og overtage kassererposten. Bestyrelsen takker Knud for hans store...
Kontigentfornyelse i dit SPAM-filter?

Kontigentfornyelse i dit SPAM-filter?

Kontingentfornyelse. Den 6. oktober sendte vi mails ud til alle medlemmer med kontingentfornyelse samt indkaldelse til den ordinære generalforsamling d. 20/11-19. Det er desværre kommet til vores opmærksomhed, at denne besked er havnet i SPAM filtret hos flere...
Ansvar ved beskadigelse af klubbåde

Ansvar ved beskadigelse af klubbåde

Ansvar ved beskadigelse af klubbåde  Din bestyrelse ønsker at præcisere at udlån af vore både og materiel sker på følgende vilkår: Ved enhver skade som ikke er dækket af forsikringen, påhviler det kaptajnen, som har benyttet det lånte fartøj og materiel på...
Vision 2018

Vision 2018

Mission: Norsminde Sejlklub er til for at skabe tilbud og aktiviteter for sejlsport med udgangspunkt i Norsminde I fællesskab fremmer vi glæden og oplevelsen ved at færdes sikkert på vandet og herunder viderebringer vi budskabet til andre med lignende interesser....
Ny vision 2016

Ny vision 2016

Så har din bestyrelse barslet og fundet den ny vision for Norsminde Sejlklub og dets medlemmer. Tak til de af jer, der fremsendte inspiration og forslag hertil. Du finder visionen enten via ovenstående link eller ved at gå ind under Klubben og scrolle ned på...
Ny vision søges

Ny vision søges

Send din vision for din sejlklub til din bestyrelse. Bestyrelsen skal have nye og gode input til klubbens ny vision, da vi på rekordtid har opfyldt den vision, som klubben lagde fra kaj med i foråret 2013.