Spring til indhold
Hjem » Morgendagens sejlere søger instruktører

Morgendagens sejlere søger instruktører

Norsminde Sejlklub oplever en positiv vækst i søgningen til sejlerskolen. Det har resulteret i en længere venteliste, som vi vil bede om din hjælp til at nedbringe.  Vil du, eller kender du en der måske vil være vores tredje og fjerde primære instruktør, så giv dig til kende. Kender du ikke nogen, så hav den godhed at udprinte opslaget for at hænge det op i din lokale brugs, på dit bibliotek eller lignende fantasifulde steder.

 

Instruktør

Sejlerskolens instruktører er frivillige ildsjæle, som på fast ugedag i sejlsæsonen sejler ud og træner med sejlerskoleeleverne i klubbens to H-både. I juli måned er undervisningen dog i dok. Klubbådene er kaskoforsikrede, og instruktørerne er dækket af Dansk Sejlunions forsikringer.

 

Undervisningen

Et skoleforløb for en typisk sejlerskolelev tager to år. I et undervisningsforløb lærer sejlerskoleeleverne at sejle sejlbåd på sikker og betryggende vis. Det sker i en hyggelig atmosfære med kyndig vejledning af sejlerskolens uddannede instruktører.

Udover at lære at sejle, indgår vedligeholdelse og klargøring af klubbådene også. Målet er, at eleverne, der afslutter et forløb, vil være i stand til at tage den praktiske prøve til Duelighedsbeviset under Dansk Sejlunion, hvis de måtte ønske dette, samt kunne vedligeholde sejlbåd.

 

Giv dig til kende

Norsminde Sejlklub søger derfor yderligere to frivillige primære instruktører, og flere sekundære instruktører som i denne og næste års sejladssæson vil påtage sig hvervet: at introducere nye sejlere til sejlads med udgangspunkt i Norsminde.

For yderligere information kontakt formanden.

 

Tags: