Onsdag d. 20 november 2019 kl 19.00

afholdes der ordinær generalforsamling hos:

Orla Lienhøft Ajstrupvej 57 Malling.

Har du forslag, som du ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling skal det/de være Gunnar T. Hansen i hænde senest d. 6 november 2019.

Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor dagsorden, modtagne forslag samt regnskaber for 2019 vil blive offentligtgjort jvf. vores vedtægter senest  d. 12. November 2019.