Spring til indhold
Hjem » Svanen

Svanen

Så kom den. Skolebåd nummer to

Din bestyrelse har længe haft spidset mundet uden at kunne kysse, men endelig lykkedes det at finde en date. D.6. maj 2017 kl 21.00 landende Svanen* i Norsminde Havn. På ti timer i vindstyrke 0.00 m/sek sejlet til Ny Hjemhavn fra Skærbæk af et par bestyrelser og to gæve medlemmer. Nu klædeligt placeret ved siden af Thyra.

Svanen syner ikke af meget, når du besøger Norsminde Havn, men båden syner så meget desto mere i vores bevidsthed.

Dels fordi vores taknemmelighed over donationen fra den A.P.Møllerske støttefond er stor.

Dels fordi klubbens vision om at “Norsminde Sejlklub råder over to klubbåde inden sejladssæsonen 2020” er indfriet. Og dels fordi Svanen er et synligt bevis på, at Norsminde Sejlklub er aktiv og levende fordi nogen vil og gør noget for nogen.

Fakta om båden

Ildsjælene

Lidt historie om det arbejde, ildsjælene har gjort for at skaffe den nye båd til klubben:

Faktisk en lang kedelig historie om anskaffelse af næste klubbåd. Formand og næstformand har støvsuget det Europæiske Marked for brugte H – Både. De har været ude og bese, hvad der var mest attraktivt her i Jylland ( gamle smadrekasser) til vore penge. Så har næstformanden pløjet det Finske marked igennem – Havde skabt finsk kontakt på finsk til et knaldgodt køb i Finland på en H-båd fra1987. Den blev solgt for snuden af os. Skabte en ny finsk kontakt til en H-båd fra 1984 og var i laaang dialog med ejeren (på engelsk), havde fundet færgetider samt arrangeret lånebil samt lånetrailer til Finland – den blev også solgt lige for snuden af os. Etablerede så 3. kontakt til en H-båd fra 1984. Havde en lang dialog med ejerne, et finsk/tysk ægtepar boende i sydtyskland. Vi aftalte, at vi ville købe deres båd og vi fortalte hvordan det hele var skruet sammen i forhold til donation. Det var ok med dem. Næstformanden skrev at han ville få udarbejdet kontrakt på engelsk og sende dem til underskrift OG at det godt kunne tage nogle dage. Alt i skønneste orden, troede vi. Fik, mens kontrakten blev oversat en mail  fra konen: båden er solgt!!!!

Der fulgte flere undersøgelser af andre både i og uden for landet. Det er ikke overdrevet, at det europæiske marked er støvsuget af ildsjælene. Nævn dem een H-båd, de kunne undersøge til brug for køb, og de kunne uden videre melde tilbage, hvorfor den anviste båd ikke var relevant for Norsminde Sejlklub: for gammel til at kunne forsikres, for dårlig stand etc.

Men den 17.4.2017:

  • kl.11.00 kom Svanen på DBA.
  • Kl 12.00 kontaktede næstformanden sælger
  • kl 20.30 blev handlen indgået i Skærbæk Lystbådehavn af formand og næstformand

*Båden er købt med navnet Lirekassen

H-båden får nu

en plads i vore sind
en plads i Norsminde Havn
en plads i Norsminde Sejlerskole
en plads og en placering til kapsejlads
en plads som båd for medlemmer med brugskontigent

TILLYKKE TIL OS OG TAK FOR INDSATSEN til de, der ydede