Spring til indhold
Hjem » Invitation til Kaløsejlads 2016

Invitation til Kaløsejlads 2016

Sejlklubben BUGTEN inviterer til Kaløsejladsen 2016 – en distancesejlads på ca. 26 sømil lørdag den 1. oktober.

Sejlklubben BUGTEN inviterer til sæsonens sidste kapsejlads.

Distancen er på i alt 25,7 sømil, men ved svag vind afkortes banen. En evt. afkortning signaleres fra dommerbåden – som beskrevet i sejladsbestemmelserne.

  • Der er fælles morgenmad i BUGTENs klubhus fra kl. 08:00.
  • Skippermøde kl. 09:00.
  • 1.start går kl. 10:00

Der startes individuelt i henhold til respit beregnet efter bådens GPH-tal. Starttidspunkt samt løbsinddeling for deltagende både vil fremgå af løbsliste, der vil blive mailet til deltagerne, hvis e-mail adressen er løbsledelsen bekendt – alternativt udleveret under morgenmaden i Sejlklubben BUGTENs klubhus.

De deltagende både opdeles grundlæggende i to løb efter fartøjets GPH-tal, således at der bliver ét løb for både med GPH-tal over 665 og ét for både med GPH-tal op til 665. Ved 5 eller flere både af samme klasse oprettes desuden rene klassebådsløb. Løbene vil fremgå af løbslisten.

Der er præmie for hver femte tilmeldte båd samt en præmie til overalt-vinderen. Præmieoverrækkelse og spisning foregår i BUGTENs klubhus efter sejladsen.

Startgebyret omfatter såvel sejlads som morgenmad og spisning og andrager:

  • Kr. 300 for både med besætning på op til 3 personer
  • Kr. 400 for både med besætning på 4 personer
  • Kr. 500 for både med besætning på 5 eller flere personer

Tilmelding og betaling skal foretages på hjemmesiden www.bugten.dk under Events – senest onsdag den 28. september.
Er du ikke allerede oprettet som medlem eller med profil, skal du først oprette din profil.

Sejladsbestemmelserne kan udskrives fra hjemmesiden under Kapsejlads > Sejladsbestemmelser. De vil også kunne fås i klubhuset før start. NB! For deltagende både, der fra andre havne ankommer allerede fredag, refunderes gæstelejen for én overnatning af løbsledelsen.

God sejlads
BUGTENs kapsejladsteam.