Spring til indhold
Hjem » Kalø-sejladsen 2018

Kalø-sejladsen 2018

  • der kom en invitation

Sejlklubben BUGTEN inviterer såvel egne medlemmer som medlemmer i vore naboklubber til sæsonens sidste kapsejlads lørdag den 6. oktober 2018

Distancen er på i alt 25,7 sømil. Ved svag vind afkortes banen. Evt. afkortning signaleres fra dommerbåden.

Der er fælles morgenmad i BUGTENs klubhus fra kl. 08:00.

1. start går kl. 10:00.

Der startes individuelt i henhold til respit beregnet efter bådens GPH-tal. Starttidspunkt samt løbsinddeling for deltagende både vil fremgå af løbsliste, der vil blive mailet til deltagerne, hvis e-mail adressen er løbsledelsen bekendt – alternativt udleveret under morgenmaden i Sejlklubben BUGTENs klubhus.

De deltagende både opdeles grundlæggende i to løb efter fartøjets GPH-tal, således at der bliver ét løb for både med GPH-tal over 665 og ét for både med GPH-tal op til 665. Ved 5 eller flere både af samme klasse oprettes desuden rene klassebådsløb. Løbene vil fremgå af løbslisten.

Der er præmie for hver femte deltagende båd.
Præmieoverrækkelse og spisning foregår i BUGTENs klubhus efter sejladsen.

Startgebyret omfatter såvel sejlads som morgenmad og spisning og andrager kr. 300 pr. båd inkl. besætning – uanset antal personer om bord.

Tilmelding og betaling senest onsdag den 3. oktober sker via denne hjemmeside

Sejladsbestemmelserne finder du her

NB! For deltagende både, der fra andre havne ankommer allerede fredag, refunderes gæstelejen for én overnatning af løbsledelsen.

God sejlads
BUGTENs kapsejladsteam – Aage