Spring til indhold
Hjem » Klubaften om bundmaling

Klubaften om bundmaling

Vinterens første klubaften blev afholdt i aftes i Norsminde Yachtklubs klubhus, hvor vi havde besøg af to repræsentanter fra Hempel med marketing direktør Thomas Olsen i spidsen. Han leverede et interessant og tankevækkende oplæg om fremtiden indenfor bundmalinger i forhold til miljøbeskyttelse.

Thomas vurderer, at den nuværende midlertidige tilladelse til at bruge bundmaling, som indeholder kobber, ikke bliver forlænget efter 2024. På det politiske plan er der meget fokus på at undgå miljøbelastning med kobber.

Det betyder i givet fald, at vi alle skal skifte til biocidfri (kobberfri) bundmaling efter 2024.

Der er desuden udsigt til, at kravene til opsamling af spildevand fra bundvask af bådene skærpes. I Sverige er man længere fremme på dette område, og i flere havne er biocidholdig bundmaling nu forbudt.

Opsamling af spildevand kan blive en bekostelig affære for havnen, der ville skulle investere i omfattende spildevandsrensning og -opbevaring. Det er derfor nok meget sandsynligt, at en billigere løsning, nemlig et forbud mod biocidholdig maling, vil ramme os inden for de næste 3 års tid.

Der er meget information om emnet på Hempels hjemmeside: www.hempelyacht.dk
Download info om biocidfri maling: Hempel-Yacht – Silic-One-brochure-DK-2022 – 14.03.2022.pdf

Der var 27 fremmødte, og spørgelysten var stor.